Thông tin tuyển sinh năm 2022

Đây là phương án xét tuyển đối với 2 chuyên ngành Kế toán – kiểm soát – kiểm toán và Tài chính – ngân hàng – bảo hiểm (thuộc Hệ đào tạo Đại học liên kết quốc tế giữa Học viện Tài chính và Đại học Toulon – Pháp).

TIN TỨC

NGÀNH ĐÀO TẠO

TUYỂN SINH

SỰ KIỆN

KIẾN THỨC

ALUMNI

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN